Tähän tehtävään tuli etsiä verkosta omaan alaani liittyviä tietosuojakysymyksiä käsitteleviä keskusteluja ja osallistua niihin. Linkitin tekstiin matkailuun liittyviä keskusteluja, joihin otin osaa. Lisäksi tuli pohtia tietosuojakysymyksiä osana työyhteisön toimintaa ja miettiä läpinäkyvyyden ja avoimuuden hyviä puolia. Tuli miettiä myös mitä voi tapahtua, jos henkilötietojen suojaamiseen ei panosteta. 

 

Läpinäkyvyys on yksi tietosuoja-asetusten perusperiaatteista. Googlelle rapsahti 55 miljoonan sakot, kun käyttäjiltä ei pyydetty suostumusta kuten olisi pitänyt, eikä tietoja käsitelty tarpeeksi läpinäkyvästi. Summa nyt ei jättiläisellä varmasti tunnu missään, mutta avoimuus ja oikealla tavalla toimiminen tulisi mielestäni olla yritykselle toiminnan perusperiaatteena. Yrityksen tulee kertoa suoraan ja avoimesti, mihin kerättyjä tietoja kerätään ja käytetään, millaista tietoa, miten siirretään ja miten säilytetään turvallisesti ja gdpr-asetusten mukaisesti. Avoimuuden ja läpinäkyvyyden etuja mielestäni ensisijaisesti luotettavuuden ja luottamuksen luominen ja säilyttäminen.

 

Sosiaalisia verkkotyökaluja käyttävän henkilön tulisi huomioida työkalut, joita missäkin tilanteessa käyttää ja miten niitä käyttää. Ovatko ne turvallisia juuri siihen tarkoitukseen (esim. huijaukset sekä haittaohjelmat)? Millaisia ovat palvelun käyttöehdot ja -oikeudet? Voitko jakaa kuvia sinne ja kenestä? Hänen tulee olla tietoinen tietosuoja-asioista, jottei vahingossa tai tietämättään vuoda henkilötietoja kolmansille osapuolille. Hänen tulee siis tietää miten henkilötietojen oikeat käsittelytavat. Toimissaan tulee huomioida niin yritys, jota toimillaan edustaa kuin henkilöt, joiden tietoja käsittelee. Jotkin yrityksen järjestävät koulutuksia ja testejä, joilla tuodaan arjen tietosuoja-asioita osaksi vaikkapa työntekijöiden perehdytystä.

 

https://keskustelu.suomi24.fi/t/15661189/tyonantaja-vaatii-arjen-tietosuoja-testin-suorittamista#comment-97888139

 

 

 

Se, milloin on järkevää työyhteisön kannalta jakaa henkilökohtaisia tietoja, onkin vaikea asia. Jokainen voi jakaa työyhteisölleen omia asioitaan tarpeelliseksi katsomassaan määrin, muttei tietenkään levittää toisien henkilökohtaisia tietoja. Itse olen kokenut helpottavaksi kertoa omasta terveydentilasta, sillä se ajoittain on voinut vaikuttaa työpanokseeni. Koen, että toimivassa työyhteisössä tietynlainen avoimuus edistää työyhteisön toimivuutta ja luo luottamusta henkilökunnan välille.

 

Seuraukset voivat olla vakavia, jos henkilötietojen suojaamisesta ei huolehdita. Seurauksena voi olla pahimmillaan vaikkapa identiteettivarkaus ja petos. Tämä riippuu tietenkin siitä, kuinka arkaluontoista tietoa on vuotanut ja missä määrin se aiheuttaa vahinkoa henkilölle tai suuremmalle joukkoa ihmisiä. Itse en ole tällaisen kohteeksi tietääkseni joutunut, mutta turvattomuuden ja petetyksi joutumisen tunne on varmasti päällimmäisinä, varsinkin jos luotettavaksi koetulta taholta tapahtuu henkilötietojen suojaamiseen liittyviä puutteita. Verkkohyökkäykset ja hakkeroinnit vaikkapa pankkitilille ovat pelottavia asioita, ja nykyajan teknologia onkin mahdollistanut uudenlaisia tapoja, joilla hyökätä verkon kautta ja luoda esimerkiksi taloudellista menetystä kohteeksi valitulle osapuolelle.

 

https://www.talouselama.fi/uutiset/lentokentan-usb-latauspisteilla-voi-piilla-tietoturvariski-puhelimen-lataaminen-ei-valttamatta-kannata/93ff33f8-9916-4b6d-8c0e-55d666d86aba