Tähän tehtävään tuli valita verkosta jonkin työyhteisön sosiaalisen median käytön pelisäännöt. Käyn tässä läpi pelisääntöjen keskeisimmät viestit ja sen, kenen vastuulla pelisääntöjen laatiminen mielestäni on ja mitä niissä tulisi olla.

Valitsin tähän tehtävään erään puolueen sosiaalisen median oppaan. En ole poliittinen ihminen, joten kyseinen puolue valikoitui täysin sattumanvaraisesti. Toivottavasti valintani vastaa tehtävänantoa työyhteisöstä, vaikka poliittisesta puolueesta onkin kyse.

 

Opas oli mielestäni selkeästi toteutettu. Pääsanomana oli mielestäni se, että ehdokkaan sanoman tulisi pysyä aina samana, oli alusta mikä tahansa. Kerronta voi olla erilaista, mutta sisällöstä ei saa poiketa. Jokaisella on oma tyylinsä millaisen sisällön luo, mutta painotettiin myös lähestyttävyyttä, aitoutta ja persoonallisuuden näyttämistä. Oikeiden kanavien valintaa suhteessa kohderyhmään ja heidän sosiaalisen median käyttönsä tulee myös tiedostaa. Siinä annettiin myös konkreettisia esimerkkejä oman kampanjan mahdollistamiseen somessa: Millaisia ja minkäkokoisia kuvia kannattaa laittaa ja miten tarinallistamista voi hyödyntää. Lisäksi siellä esiteltiin suurimmat sosiaalisen median kanavat ja kuinka toimia niissä. Myös somekohuista, trollauksesta ja vihapuheesta oppaassa kerrottiin ja annettiin toimintaohjeita kyseisiä tilanteita varten.

 

Paketti oli kattava, jollaiseen jokaisen yrityksen tulisi panostaa nykyaikana. Se antaa työyhteisölle selkeät ohjeet miten sosiaalisessa mediassa toimitaan sekä millaista kuvaa he ovat osana yrityksestä ja sen toiminnasta luomassa. Jo se, että pelisäännöt luodaan, osoittaa mielestäni yritykseltä kiinnostusta nykyaikaiseen markkinointiin, jossa jokainen työntekijä voi olla aktiivisesti mukana. Sosiaalisen median oppaan luominen tulisi kuulua vaikkapa markkinointitiimin vastuulle ja olla koko ketjulla yhteinen. Se edistää luomaan yhteneväistä some-sisältöä ja on näin brändin mukainen kokonaisuus, joka edistää yhteistä strategista päämäärää. Siinä tulisi olla peruspelisäännöt, jotka ovat jokaiselle toimijalle yhteiset. Esimerkiksi millaisia kuvia ja hashtageja käytetään, millaista sisältöä on soveliasta tuottaa ja millaiset ovat hyvät käytöstavat sosiaalisessa mediassa.  Kaikki säännöt tulisi olla selitettynä helposti ja ymmärrettävästi.