maanantai, 15. heinäkuu 2019

4 c: Sosiaalisen median hyödyntäminen tulevaisuudessa

Tässä tehtävässä tuli pohtia sitä, millaisia mahdollisuuksia näen sosiaalisen median hyödyntämisessä tulevaisuudessa.

Tulevaisuudessa uskon sosiaalisen median edelleen vahvistavan paikkaansa niin työyhteisöjen välineenä kuin yksityishenkilöiden alustana mikroblogittaa, kommunikoida ja luoda uusia uramahdollisuuksia. Uusia palveluja kehitetään ja vanhoja myös (toivottavasti) unohdetaan. Itsestä tuntuu yksityishenkilönä, että juurikin palvelujen runsaus luo haasteita pysyä mukana nopeasti muuttuvassa tarjonnassa. Toisaalta tämä luo edelleen mahdollisuuksia löytää uusia mielenkiintoisia kanavia vaikkapa oman työuran kehittämisessä. 

Markkinointialustana uskon somen voimaan myös tulevaisuudessa. Se luo takuulla yrityksille jatkossakin vielä moninaisempia mahdolisuuksia kasvattaa tunnettuuttaan, kehittää markkina-asemaa, uusia palveluja sekä luoda ja ylläpitää suhteita sidosryhmiin. Kaiken kaikkiaan sosiaalinen media on vahva alusta, jonka täyttä potentiaalia emme ole vielä nähneetkään.

 

 

 

lauantai, 22. kesäkuu 2019

2c: Sosiaalisen median pelisäännöt

Tähän tehtävään tuli valita verkosta jonkin työyhteisön sosiaalisen median käytön pelisäännöt. Käyn tässä läpi pelisääntöjen keskeisimmät viestit ja sen, kenen vastuulla pelisääntöjen laatiminen mielestäni on ja mitä niissä tulisi olla.

Valitsin tähän tehtävään erään puolueen sosiaalisen median oppaan. En ole poliittinen ihminen, joten kyseinen puolue valikoitui täysin sattumanvaraisesti. Toivottavasti valintani vastaa tehtävänantoa työyhteisöstä, vaikka poliittisesta puolueesta onkin kyse.

 

Opas oli mielestäni selkeästi toteutettu. Pääsanomana oli mielestäni se, että ehdokkaan sanoman tulisi pysyä aina samana, oli alusta mikä tahansa. Kerronta voi olla erilaista, mutta sisällöstä ei saa poiketa. Jokaisella on oma tyylinsä millaisen sisällön luo, mutta painotettiin myös lähestyttävyyttä, aitoutta ja persoonallisuuden näyttämistä. Oikeiden kanavien valintaa suhteessa kohderyhmään ja heidän sosiaalisen median käyttönsä tulee myös tiedostaa. Siinä annettiin myös konkreettisia esimerkkejä oman kampanjan mahdollistamiseen somessa: Millaisia ja minkäkokoisia kuvia kannattaa laittaa ja miten tarinallistamista voi hyödyntää. Lisäksi siellä esiteltiin suurimmat sosiaalisen median kanavat ja kuinka toimia niissä. Myös somekohuista, trollauksesta ja vihapuheesta oppaassa kerrottiin ja annettiin toimintaohjeita kyseisiä tilanteita varten.

 

Paketti oli kattava, jollaiseen jokaisen yrityksen tulisi panostaa nykyaikana. Se antaa työyhteisölle selkeät ohjeet miten sosiaalisessa mediassa toimitaan sekä millaista kuvaa he ovat osana yrityksestä ja sen toiminnasta luomassa. Jo se, että pelisäännöt luodaan, osoittaa mielestäni yritykseltä kiinnostusta nykyaikaiseen markkinointiin, jossa jokainen työntekijä voi olla aktiivisesti mukana. Sosiaalisen median oppaan luominen tulisi kuulua vaikkapa markkinointitiimin vastuulle ja olla koko ketjulla yhteinen. Se edistää luomaan yhteneväistä some-sisältöä ja on näin brändin mukainen kokonaisuus, joka edistää yhteistä strategista päämäärää. Siinä tulisi olla peruspelisäännöt, jotka ovat jokaiselle toimijalle yhteiset. Esimerkiksi millaisia kuvia ja hashtageja käytetään, millaista sisältöä on soveliasta tuottaa ja millaiset ovat hyvät käytöstavat sosiaalisessa mediassa.  Kaikki säännöt tulisi olla selitettynä helposti ja ymmärrettävästi.

 

lauantai, 22. kesäkuu 2019

2 b: Digitaalinen identiteetti

Tässä tehtävässä tuli etsiä itsestä tietoja hakukoneen kautta. Lisäksi pohtia digitaalisen identiteetin muodostumista sekä kuvien ja tietojen manipulointia. Tuli myös pohtia julkisuuden henkilön tietojen puuttumista sosiaalisessa mediassa ja mitä ajatuksia se herättää. 

Aloitin tehtävän Googlettamalla itseni. Ensin kuviin tuli paljon käyttämäni profiilikuva. Kuvia selatessani hyppäsi myös latteart-kuva, jonka olin ladannut Instagramiin. Seuraavaksi löytyi Facebook-sivustoni ja Instagram-tilini. En löytänyt itsestäni mitään muita julkaisuja enkä kilpailutuloksiakaan. Kaikki löydökseni olivat paikkaansapitäviä.

 

En käytä sosiaalista mediaa alustana kuin yhteydenpitoon ja kevyeen instapäivittelyyn. Kuka tahansa voi kuitenkin tulla väärin kohdelluksi sosiaalisessa mediassa. Kuka tahansa voi levittää toisesta asiaankuulumatonta informaatiota. Se on tehty varmaan liiankin helpoksi, vaikka tietosuoja-asetuksen pitäisikin suojata meitä jossain määrin. Kyseessä ei edes tarvitse olla identiteettivarkaus tai muu vakava asia, sillä sähköinen media on nopea ja tehokas niin hyvässä kuin pahassakin. On kuitenkin muistettava, että se tieto minkä joskus faceen tai mihin tahansa sosiaaliseen mediaan kerran lataat tai julkaiset, säilyy siellä jossain. Kerran ladattu on aina jonkun saatavilla ja nähtävillä. Jokainen on vastuussa siitä, millaisia julkaisuja ja kuvia itsestään sosiaaliseen mediaan laittaa ja miten sen näkyvyyden rajoittaa. Se, millaisen kuvan itsestään antaa julkaisujen ja muille näkyvän somekäyttäytymisen kautta antaa, on täysin jokaisen aikuisen oma asia. 

 

Kuvien muokkaaminen on myös enemmän sääntö kuin poikkeus, huomioida tulee kuitenkin alusta ja se, oletko saanut luvan toisen kuvan muokkaamiseen. Toisaalta tällaisen henkilön saaminen vastuuseen voi olla lähes mahdotonta. Käyttäytyminen sosiaalisessa mediassa tulisi soveltaa kanavaan ja perustaa niin lakiin kuin oman järjen käyttöön ja hyvään makuun. Makuasioistahan ei voi toisaalta muuta kuin kiistellä.

 

Poliitikko on julkisuuden henkilö ja hänen sosiaalisessa mediassa käyttäytyminen nousee nopeasti otsikoihin, jos se on huolimatonta, ajattelematonta ja huonoa makua osoittavaa. Tästä on paljonkin esimerkkejä menneiltä vuosilta. Hänen relevantit tietonsa tulisi löytyä sosiaalisesta mediasta, sillä se luo mielestäni luottamusta ja läpinäkyvyyttä mitä tarvitaan julkisessa virassa toimiessa. Jos tietoja ei löydy, on se kummallista ja herättää epäluuloa hänen toimistaan, vaikkei syytä siihen olisikaan. Sosiaalinen media on politikoille hyvä ja tehokas viestintä- ja kampanjointikanava, joten sen oikein käyttäminen tulisi mielestäni jokaiselle olla tärkeää hallita. 

 

 

 

lauantai, 22. kesäkuu 2019

2a: Tietosuojakysymykset

Tähän tehtävään tuli etsiä verkosta omaan alaani liittyviä tietosuojakysymyksiä käsitteleviä keskusteluja ja osallistua niihin. Linkitin tekstiin matkailuun liittyviä keskusteluja, joihin otin osaa. Lisäksi tuli pohtia tietosuojakysymyksiä osana työyhteisön toimintaa ja miettiä läpinäkyvyyden ja avoimuuden hyviä puolia. Tuli miettiä myös mitä voi tapahtua, jos henkilötietojen suojaamiseen ei panosteta. 

 

Läpinäkyvyys on yksi tietosuoja-asetusten perusperiaatteista. Googlelle rapsahti 55 miljoonan sakot, kun käyttäjiltä ei pyydetty suostumusta kuten olisi pitänyt, eikä tietoja käsitelty tarpeeksi läpinäkyvästi. Summa nyt ei jättiläisellä varmasti tunnu missään, mutta avoimuus ja oikealla tavalla toimiminen tulisi mielestäni olla yritykselle toiminnan perusperiaatteena. Yrityksen tulee kertoa suoraan ja avoimesti, mihin kerättyjä tietoja kerätään ja käytetään, millaista tietoa, miten siirretään ja miten säilytetään turvallisesti ja gdpr-asetusten mukaisesti. Avoimuuden ja läpinäkyvyyden etuja mielestäni ensisijaisesti luotettavuuden ja luottamuksen luominen ja säilyttäminen.

 

Sosiaalisia verkkotyökaluja käyttävän henkilön tulisi huomioida työkalut, joita missäkin tilanteessa käyttää ja miten niitä käyttää. Ovatko ne turvallisia juuri siihen tarkoitukseen (esim. huijaukset sekä haittaohjelmat)? Millaisia ovat palvelun käyttöehdot ja -oikeudet? Voitko jakaa kuvia sinne ja kenestä? Hänen tulee olla tietoinen tietosuoja-asioista, jottei vahingossa tai tietämättään vuoda henkilötietoja kolmansille osapuolille. Hänen tulee siis tietää miten henkilötietojen oikeat käsittelytavat. Toimissaan tulee huomioida niin yritys, jota toimillaan edustaa kuin henkilöt, joiden tietoja käsittelee. Jotkin yrityksen järjestävät koulutuksia ja testejä, joilla tuodaan arjen tietosuoja-asioita osaksi vaikkapa työntekijöiden perehdytystä.

 

https://keskustelu.suomi24.fi/t/15661189/tyonantaja-vaatii-arjen-tietosuoja-testin-suorittamista#comment-97888139

 

 

 

Se, milloin on järkevää työyhteisön kannalta jakaa henkilökohtaisia tietoja, onkin vaikea asia. Jokainen voi jakaa työyhteisölleen omia asioitaan tarpeelliseksi katsomassaan määrin, muttei tietenkään levittää toisien henkilökohtaisia tietoja. Itse olen kokenut helpottavaksi kertoa omasta terveydentilasta, sillä se ajoittain on voinut vaikuttaa työpanokseeni. Koen, että toimivassa työyhteisössä tietynlainen avoimuus edistää työyhteisön toimivuutta ja luo luottamusta henkilökunnan välille.

 

Seuraukset voivat olla vakavia, jos henkilötietojen suojaamisesta ei huolehdita. Seurauksena voi olla pahimmillaan vaikkapa identiteettivarkaus ja petos. Tämä riippuu tietenkin siitä, kuinka arkaluontoista tietoa on vuotanut ja missä määrin se aiheuttaa vahinkoa henkilölle tai suuremmalle joukkoa ihmisiä. Itse en ole tällaisen kohteeksi tietääkseni joutunut, mutta turvattomuuden ja petetyksi joutumisen tunne on varmasti päällimmäisinä, varsinkin jos luotettavaksi koetulta taholta tapahtuu henkilötietojen suojaamiseen liittyviä puutteita. Verkkohyökkäykset ja hakkeroinnit vaikkapa pankkitilille ovat pelottavia asioita, ja nykyajan teknologia onkin mahdollistanut uudenlaisia tapoja, joilla hyökätä verkon kautta ja luoda esimerkiksi taloudellista menetystä kohteeksi valitulle osapuolelle.

 

https://www.talouselama.fi/uutiset/lentokentan-usb-latauspisteilla-voi-piilla-tietoturvariski-puhelimen-lataaminen-ei-valttamatta-kannata/93ff33f8-9916-4b6d-8c0e-55d666d86aba

 

maanantai, 3. kesäkuu 2019

1c: Sosiaalisen median sovellusten hyödyntäminen omalla alalla

Sosiaalinen media on suuri markkina-alue ja siellä liikkuu paljon rahaa. Ostamalla näkyvyyttä saat näkyvyyttä. Saman päivityksen jakaminen samanaikaisesti monessa sosiaalisen median palvelussa on yhden napin painalluksen päässä ja tehty siis erittäin helpoksi. Facebookin ja Instagramin hyödyntäminen markkinointiviestinnässä tuntuu olevan jokaiselle yritykselle se minimi, jos haluaa näkyvyyttä somessa. Ketjuilla on usein yhteisiä pelisääntöjä, joita tulee noudattaa sosiaalisessa mediassa toimiessa. Itse työskentelen kahvila-alalla ja on erittäin hienoa, että ketjulta saadaan some-ohjeistusta. Kaikki edustavat niin omaa työpistettä kuin yhdessä ketjua ja brändiä, joten yhteiset pelisäännöt ovat tärkeä jokaisen ymmärtää ja hallita. 

 

Sosiaalinen media helpottaa sidosryhmien kanssa toimimista. Se luo asiakkaille kanavan saada reaaliajassa tietoa yrityksestä, sen palveluista ja tuotteista. Sen avulla asiakkaan on myös helppo vaikuttaa ja antaa palautetta ja kommunikoida yrityksen kanssa. Yritykselle some on yksinkertaisimmillaan ilmaiskanava, jonka ylläpidosta tulee kuitenkin säännöllisesti huolehtia ja ylläpitää. Sen avulla saadaan markkinoitua tuotteita ja tiedotettua ajankohtaisista asioista. Työyhteisössä sosiaalinen media toimii myös nopeana tiedon välittäjänä sisäisissä asioissa. Omassa pienessä työyhteisössä pikaviestipalvelu WhatsApp on helppo kanava, joka on osoittautunut hyödylliseksi työasioiden jakamisessa. Instagramin ja Facebookin kautta jaamme kuvia ja infoa kampanjoista sekä tuotteista. Se toimii myös yhtenä kanavana rekrytointia tehdessä. 

 

Tärkeää on tietää mitä teet ja miten teet somessa markkinoidessasi ja yleisesti toimiessasi. Esimerkiksi  https://kubla.fi/blogi/5-virhetta-jotka-teet-some-markkinoinnissa/blogissa oli listattuna esimerkkejä virheistä, joita voi some-markkinoinnissa tehdä. http://kurio.fi/v2/wp-content/uploads/2019/01/Somemarkkinoinnin-trendit-2019-Kurio.pdf  Somemarkkinoinnin trendit vuodelle 2019. Siinä painotetaan mm suunnitelmallisuutta ja somen ottamista osaksi kokonaisuutta edistämään liiketoiminnan tavoitteita. Siinä myös listataan sisällön kultaiset säännöt ja kerrotaan laadukkaasta somesisällöstä. https://www.finavia.fi/fi/uutishuone/2018/finavian-lifeinhel-palkintosade-jatkuu-suomen-paras-somekampanja-ja-digitaalisenVuoden 2018 paras somekampanja.